edge banner
Stacks Image 1548

Końcowe przerywacze płomienia deflagracji z zaworem oddechowym

są szczególnym rodzajem przerywaczy płomienia. Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest zabezpieczeniem przed przedostaniem się płomienia do wnętrza rurociągu, regulują one również ciśnienie oraz podciśnienie panujące wewnątrz zbiornika. Montuje się je na końcach rurociągów instalacji oddechowych, bezciśnieniowych zbiorników magazynujących substancje łatwopalne, zaliczane do grupy I i II. Są zabezpieczeniem obowiązkowym.

PETROSTER posiada w swojej ofercie dwie grupy końcowych przerywaczy płomienia deflagracji z zaworami oddechowymi podciśnieniowo-nadciśnieniowymi - PPD-01/ZO2 oraz IFA+EFA.

Stacks Image 2068

Rozwiązania dla stacji paliw


Przerywacze płomienia z zaworami oddechowymi z grupy PPD-01/ZO2

są przerywaczami końcowymi, przebadanymi na warunki deflagracji oraz na warunki spalania długotrwałego bez ograniczeń czasowych. Bariera ogniowa wykonana jest ze stali kwasoodpornej, a jej korpus z żeliwa. Korpus zaworu oddechowego oraz jego części ruchome wykonane są ze stopu aluminium.
Zawór w wersji ZO2 przeznaczony jest do zabezpieczania układów oddechowych instalacji wyposażonych w hermetyzację, dlatego jego nastawy ciśnienia/podciśnienia są wyższe i wynoszą 3,5kPa/-025kPa (obudowa w korze pomarańczowym).
Zawór w wersji ZO2 ON przeznaczony jest do zabezpieczania wszelkich instalacji oddechowych zbiorników magazynujących substancje zaliczane do grupy IIA, a jego nastawy pełnego otwarcia na ciśnienie/podciśnienie, to 1,4kPa/-0,25kPa (obudowa w kolorze czarnym).

Występują w rozmiarze 2" (DN50) z przyłączem gwintowym lub kryzowym.
Posiadają Certyfikat Badania Typu WE KDB Nr 04ATEX049X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”, są zgodnie z normami PN-EN ISO 16852:2012 i PN-EN-1127-1:2011, PN-EN13463-1:2010 i PN-EN 13463-5:2012.

Zawory oddechowe ZO2 są częścią składową pakietu
"Bezpieczny zbiornik”, który został laureatem pierwszej edycji GreenEvo - Akceleratora Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska.
Pakiet "Bezpieczny zbiornik" dostał również najbardziej prestiżowe nagrody  -
"Produkt Roku 2005" oraz "Grand Prix Prezesa UDT" podczas XII Międzynarodowych Targów "Stacja Paliw" w 2005r.

Karta katalogowa ZO2

Stacks Image 2082

Rozwiązania dla przemysłu


Przerywacze płomienia z zaworami oddechowymi z grupy IFA+EFA

są przerywaczami końcowymi, przebadanymi na warunki deflagracji.
Całość zaworu, łącznie z ruchomymi częściami podciśnieniowo-nadciśnieniowego zaworu oddechowego, wykonana jest ze stali kwasoodpornej.
Występują w rozmiarach przyłącza
DN50, DN80 oraz DN100 z przyłączem gwintowym lub kryzowym. Standardowe nastawy pełnego otwarcia na ciśnienie/podciśnienie to 1,4kPa/-0,25kPa, ale mogą być wykonane według potrzeb danej instalacji.

Posiada dopuszczenia do ochrony instalacji magazynujących substancje zaklasyfikowane do grupy wybuchowości
IIA oraz IIB1.

Ze względu na pełne wykonanie ze stali kwasoodpornej, łącznie z elementami zaworu oddechowego, możliwe jest jego zastosowanie z każdym rodzajem medium z gwarancją odporności na możliwe reakcje chemiczne. Również dostępne rozmiary od 2” do 4" oraz dopuszczenia do grup wybuchowości IIA i IIB1 lokują ten produkt na rynku szeroko pojętego przemysłu, wymagających instalacji rynku petrochemicznego, instalacji paliwa lotniczego, w obiektach wojskowe, czy w instalacjach wymagających dużej przepustowości lub większej średnicy niż 2".

Jest to nowoczesny, niezawodny produkt najwyższej jakości, o prawdopodobnie najmniejszych w tym segmencie rynku wymiarach i najniższej masie, charakteryzujący się jednocześnie dużą przepustowością. Zawory posiadają siatkę zabezpieczająca przed dostaniem się nieczystości na elementy ruchome zaworu oraz daszek, dlatego są odporne na warunki atmosferyczne i mogą być stosowane na otwartej przestrzeni.

Posiadają
Certyfikat badania typu WE KDB Nr 14ATEX0016X Głównego Instytutu Górnictwa
Kopalni Doświadczalnej „BARBARA”
oraz wykonane są zgodnie z normami:
PN-EN ISO 16852:2012, PN-EN-1127-1:2011, PN-EN13463-1:2010 i PN-EN 13463-5:2012.

Dokumentacja IFA+EFA

Opis oznaczeń przerywaczy grupy IFA+EFA

Stacks Image 2061
Petroster © 2015