edge banner
Stacks Image 1757

Osprzęt stacji paliw

Stacks Image 2135

Puszka łączeniowa hermetyczna: SP-1P

Do bezpiecznego łączenia kabli oferowanych urządzeń elektronicznych zalecamy stosowanie tylko atestowanych puszek łączeniowych typu SP1-P (Exe) odpowiadających PN-EN 50014 + AC.
Stopień ochrony elektrycznego wyposażenia zgodny z IEC 529 oraz EN 60529 (IP54).
Standardowo są wyposażone 6 dławic i 8 zacisków.

Stacks Image 1373

Wielofunkcyjny punkt spustowy WPS-eko

jest prostym w konstrukcji, a przez to niezawodnym w działaniu elementem wyposażenia instalacji paliwowej stacji paliw. Służy on do zgrupowanego spustu (zrzutu) paliwa z cysterny transportowej do zbiorników magazynowych stacji paliw. Jest to stanowisko zrzutowe w formie skrzyni metalowej, zamkniętej z pokrywą typu łamanego zaopatrzoną w uchwyt, pracujący w płaszczyźnie obrotu dzięki zastosowaniu zawiasów walcowych. Obudowa jest zaopatrzona w dwie kratki wentylacyjne.

Stacks Image 2143

Studzienki poddystrybutorowe

montowane są jako podziemne cokoły montażowe dystrybutorów paliwowych. Ich przeznaczeniem jest zapewnienie szczelności przestrzeni pod dystrybutorem i utrzymanie w należytej czystości osprzętu (dostęp do konserwacji króćca ssącego oraz zrywnego zaworu bezpieczeństwa). Dodatkowa funkcja to możliwość umieszczenia w studzience elementów instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej dystrybutor.
Preferowany wariant wykonania materiałowego: stal + zewnętrzna warstwa ochronna (cynkowanie ogniowe).

Stacks Image 2015

Studzienki wielofunkcyjne monitoringowe SW

produkcji PETROSTER są elementem użytkowym obiektów, które jednocześnie z funkcjonalnością łączą estetykę. Mogą być stosowane do zamknięcia króćców pomiarowych, otworów pomiarowych, piezometrów, punktów kontrolnych uziemień oraz mogą pełnić funkcję studzienki kablowej pośredniej.
 
 Obudowa w części podziemnej jest wykonana ze stali nierdzewnej, a pokrywa z malowanego proszkowo aluminium. Przytwierdzenie pokrywy odbywa się przy pomocy śrub, z uszczelnieniem typu oring dla zachowania szczelności i czystości studzienki. Montaż może odbywać się na terenach zielonych, w podjazdach, wysepkach, traktach komunikacyjnych i innych.
Dostępne są w trzech wymiarach (średnica/wysokość mm):  SW 490/600, SW 350/500 i SW 250/300.
Studzienki wielofunkcyjne SW spełniają wymagania dyrektywy 94/9WE

Stacks Image 2023

Włazy najazdowe EASY LIFT

klasy D400 i C25D są wykonane z żeliwa sferoidalnego, zgodnie z wymaganiami normy EN 124. Są to pokrywy najazdowe, po których mogą poruszać się wszystkie rodzaje pojazdów, mogą być instalowane na ulicach, drogach i parkingach.


 • Pokrywy włazowe EASY LIFT ze wspomaganiem podnoszenia charakteryzuje łatwe i bezpieczne otwieranie i zamykanie.

 • Wypróbowany system sprężyn skrętnych pozwala na podniesienie pokrywy bez wysiłku i w bezpieczny sposób.

 • Instalacja włazu najazdowego w miejscach bardzo brudnych i zapiaszczonych nie wywiera wpływu na działanie mechanizmu otwierającego.

 • Sprężyny są umieszczone na zewnątrz studzienki, w komorze zawiasu osłoniętej specjalną pokrywą, na której może być umieszczone logo klienta.

 • Dwa systemy blokujące stabilizują pokrywę na ramie i eliminują ryzyko przypadkowego otwarcia.

 • Pokrywa włazowa jest obsługiwana przy użyciu specjalnego klucza. Po włożeniu klucza do mechanizmu zamykającego pokrywy następuje jego odblokowanie, co pozwala na otwarcie studzienki. Wyjęcie klucza jest możliwe dopiero po zamknięci u pokrywy.

 • Dwie uszczelki zapewniają szczelność i tłumienie hałasu.

 • Możliwość instalacji czujników kradzieży paliwa.

 • Specjalny otwór w ramie, dzięki któremu zbiająca się tam woda może być odprowadzona na zewnątrz.

Stacks Image 1384

Otoki wysepek poddystrybutorowych

zabezpieczają krawędzie wysepek poddystrybutorowych przed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z kontaktem z kołami podjeżdżających pod dystrybutor pojazdów.
Dostępne w różnych kształtach (proste z półokrągłymi zakończeniami, w kształcie kości, inne) i w wykonaniu materiałowym (stal, stal nierdzewna). Montaż wstępny warsztatowy, a następnie montaż końcowy przeprowadzany przez ekipę wykonawcy. Oprócz funkcji ochronnych otok wysepki stanowi niewątpliwie o podniesieniu walorów estetycznych obiektu stacji. Dotyczy to zwłaszcza elementów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Stacks Image 2045

Przejścia dławicowe

służą do uszczelniania przepustów rurowych studzienek nazbiornikowych i pod-dystrybutorowych. Zapewniają pewne i bezpieczne uszczelniąenie przejścia przez ścianki studzienek.

Przejścia dławicowe produkcji PETROSTER, wyknane są z olejoodpornej, wytrzymałej gumy oraz wysokiej jakości stali. Zastosowanie elastycznej gumy przy przepuście, jest w stanie niwelować ewentualne ruchy technologiczne rurociągu i trzymając rurociąg zdala od ścianek przepustu, chroni go przez przetarciami. Przepust zapewnia szczelność, dzięki czemu woda gruntowa nie dostaje się do wnętrza studni, a ewentualne opary i substancje wyciekające do studzienek, nie wydostają się poza nią.
Występują w rozmiarach od 1,5 do 4" oraz w wersji dla rurociągów dwupłaszczowych z testportem do monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej

Stacks Image 1115

Zawory do pobierania próbek

służą do selektywnej kontroli produktów ciekłych, podczas spustu produktu z cysterny transportowej do zbiornika magazynowego.

Zawory do pobierania próbek produkcji PETROSTER umożliwiają szybkie i przede wszystkim bezpieczne pobierania próbek do badań laboratoryjnych produktu spuszczanego z cysterny transportowej do zbiornika magazynowego. Zamykając zawór główny można pobrać próbkę przed rozpoczęciem spustu produktu, ale można również pobierać próbki podczas całego procesu spustu w dowolnym jego momencie.

 • Dostępny jest w 4 wariantach:

 • Wariant A: wersja przenośna, montowana na rurze spustowej zbiornika magazynowego w stanowisku spustowym

 • Wariant B: wersja montowana na stałe na rurze spustowej zbiornika magazynowego w stanowisku spustowym

 • Wariant C: wersja przenośna, montowana na rurze spustowej cysterny transportowej

 • Wariant D: wersja montowana na stałe na rurze spustowej cysterny transportowej


Zawór chroni prawo ochronne nr 58718 Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na wzór użytkowy.

Stacks Image 1376

Zawory zabezpieczające przez zmieszaniem produktów

montuje się na skolektorowanej instalacji oddechowej kilku zbiorników. Zabezpiecza przed przypadkowym zmieszaniem produktu między zbiornikami w przypadku wtłoczenia produktu do rurociągu oddechowego podczas przepełnienia zbiornika.
 
Grupa ZPZP
Zawór wykonany ze stopu aluminium. Rolę elementu uszczelniającego pełni kulka współpracująca z gniazdem. Średnica wejściowa od dołu zaworu 2", montowana przy użyciu opaski zaciskowej. Pozostałe 2 przyłacza wychodzące w osi poziomej 3" z gwintem wewntrznym. Montaż wyłaczenie w pozycji pionowej, na rurociągu oddechowym poza zbiornikiem.
Posiadają Certyfikat badania typu WE KDB Nr 04ATEX084X Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej „BARBARA” oraz wykonane są zgodnie z dyrektywą 94/9WE.

Stacks Image 2033

Grupa 53-VM
Zawór produkcji PETROSTER, o bardzo prostej konstrukcji, co zapewnia bezawaryjność i funkcjonalność na bardzo wysokim poziomie. Zabezpiecza przed wydostaniem się produktu ze zbiornika, dzięki czemu produkt nie ma możliwości wejścia do rurociągu i ewentualnego "zasyfonowania" go. Rolę elementu uszczelniającego pełni kulka współpracująca z gniazdem. W przeciwieństwie do zaworu ZPZP montowany jest na króćcu oparowym wewnątrz zbiornika, pod włazem rewizyjnym.
Średnica montażowa zaworu 2", montaż wyłaczenie w pozycji pionowej poprzez wkręcenie gwintu montażowego na końcu .


Ładuję...
Petroster © 2015